trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc
Nguyễn Trung Tây, SVD
lời giới thiệu
Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương

 

 

 

Thần học hiện đại phải hội nhập vào văn hóa và truyền thống dân tộc, thì mới được sánh như hạt giống gieo vào thửa đất phì nhiêu, vào lòng và cội gốc dân tộc, và sinh hoa kết quả đúng theo kỳ hạn.

Tập sách “Chúa, Cơm Hằng Sống” của Lm. Nguyễn Trung Tây, SVD gồm năm mươi bốn bài chia sẻ được thêu dệt theo các mùa của năm Phụng Vụ. Như thế tác giả muốn cung ứng cho độc giả món ăn tinh thần bồi bổ suốt năm trọn.

Một sắc tộc mà mất văn hóa là mất căn tính của mình. Thời xưa khi ông Môsê được trao trách nhiệm dẫn dắt dân riêng của Chúa trong thời kỳ cam go nhất, dân chúng nhiều khi đã nản lòng ngã theo các tượng thần. Nên ông thường nhắc nhở: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em)... Bấy lâu Ngài là Thiên Chúa của anh em, đến với dân riêng của Chúa hình như việc tôn thờ Thiên Chúa như chất keo dính liền họ lại với Thiên Chúa và với anh em” (cf Nhị Luật VI: 4-5).

Tôi hân hạnh được giới thiệu với quí độc giả tác phẩm “Chúa, Cơm Hằng Sống” là một nỗ lực hội nhập văn hóa cách rất tài tình. Tôi mong rằng tiến trình hội nhập văn hóa trong tâm tư mỗi độc giả cũng sinh hoa trái, để cùng tác giả đề cao nền tu đức hội nhập văn hóa và cội nõi của dân tộc Việt Nam.

 + Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương
Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange
Ngày 25 Tháng 4 Năm 2005

(Trích Chúa, Cơm Hằng Sống, trang iii-iv)

go top


trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay