trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc


       

Nguyễn Trung Tây, SVD
ảnh chiêm niệm
Hành Lang Vắng...

Đường mòn be bé dăm chiếc ghế,
Đấy ngõ thiền môn dẫn khách về.

 

            

 

Hành Lang Vắng chụp được trong khi chờ đợi thánh lễ đám cưới cho một cặp vợ chồng trẻ ở Melbourne, Úc Châu.

Hôm đó tác giả tới sớm, dọn bàn thờ, phụ sắp xếp ghế, xem lại bài giảng. Xong xuôi hết mọi công việc, giờ chẳng biết làm gì. Tác giả đi ra phiá hông nhà thờ đứng thở, rồi lại nhẩm nhẩm trong miệng bài giảng...

Trời hôm đó, Melbourne không vừa khóc vừa cười, vừa nắng vừa mưa như thường lệ, nhưng mặt trời rực rỡ. Nắng trời tô rõ đường mòn sâu hun hút của hành lang vắng. Đó đây vài chiếc ghế ngồi trầm tư suy nghĩ. Lá xanh xanh từ ngoài khung cửa nghiêng đầu chào.   

Nguyễn Trung Tây, SVD
 


trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay