trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạcNguyễn Trung Tây
Con Người Mới Trong Mùa Chay
CHẤP NHẬN & HY VỌNG

 

 
______________________________________

 

  lời giới thiệu: con người mới trong mùa chay

  chương một: mùa chay

  chương hai: con người cũ

  chương ba: con người mới  

  chương bốn: tình yêu & hòa giải

  chương năm: hy vọng

  chương kết: tha thứ, hòa giải  

     Con Người Mới trong Mùa Chay: Chấp Nhận và Hy Vọng bàn về hai khái niệm, Chấp Nhận và Hy Vọng. Thế nào là chấp nhận? Thế nào là hy vọng? Ngoài chấp nhận và hy vọng, tác giả cũng bàn đến Hòa Giải với chính mình, một khái niệm có khả năng chữa lành những vết thương do trường đời đã từng tạo nên trong tâm hồn của nhiều người.

     Nguyễn Trung Tây

       go top

 

trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay